Striebornica spinning cup-26.3. 2022

Slovenský zväz športového rybolovu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

SZŠR v spolupráci s  Klubom prívlače Vás pozývajú na bodované preteky v LRU – prívlač

Striebornica spinning cup

Propozície pretekov

Termín konania: 26.3. 2022

Miesto konania: VN Striebornica

VN Striebornica sa nachádza v obci Moravany nad Váhom. Parkovanie vozidiel bude
na parkovisku pod VN Striebornica.

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku: Juraj Mrázik

Garant rady SRZ: Vlastimil Těšický

Hlavný rozhodca: Kadlec Pavol

Technický vedúci: Peter Klimovský

Bodovacia komisia: Pavol Kadlec, Mrázik Andrej, Juraj Smatana

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi! 

Technické pokyny:

  • Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15. Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, platných súťažných pravidiel pre LRU – Prívlač a aktuálnych modifikácií pre rok 2021. Číslovanie bude jednoznačne označené v súlade so súťažnými pravidlami LRU – prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách.
  • Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm.
  • Brodenie je zakázané.

Pretekárska trať:

Trať je postavená na VN Striebornica. Hĺbka nádrže je 1 – 4 m v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou . Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku: Štáb preteku bude umiestnený pod VN Striebornica.

Výskyt rýb: Pstruh dúhový, potočný, zubáč, sumček americký, ostriež, jalec, úhor, kapor, pleskáč a ostatná biela ryba.

Náhradná trať: Nie je určená.

Bodovanie: ako na pstruhových vodách pri ulovení hodnotených rýb 1 ryba – bod, belička nad 20cm – 1 bod

Časový rozpis:

Sobota 26.3.2021

8:00 – 8:30 Nástup a otvorenie, kontrola účasti, odovzdanie bodovacích preukazov vylosovanie . Systém rotácie a rozhodovania oznámime na nástupe.

08:30 – 09:00 I. kolo A

09:15-09:45 I. kolo B

10:00-10:45 II. kolo A

11:00-11:45 II. kolo B

12:00-12:45 III. kolo A

13:00-13:45 III. kolo B

14:00 – 15:00 prestávka – obed

15:00-15:45 IV.kolo A

16:00-16.45 IV.kolo B

17:30 vyhlásenie výsledkov

Štartovné: 38,- € na osobu- Štartovné uhraďte na č.u..SK09 0900 0000 0051 6943 7913

Obed: pre pretekárov je v cene štartovného

Záverečné ustanovenia:

  • Pretekári ktorí mali uhradené štartovné na Striebornica Spinning Cup 2020 musia platiť rozdiel štartovného tj.10 Eur ,sú však povinný poslať prihlášku – bez zaslania prihlášky nebudú zaregistrovaný do preteku.
  • Počet pretekárov je limitovaný.
  • Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
  • Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 10.3.2022 na info@striebornicaryby.sk
  • Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 10.3.2022.
  • V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo preteky zrušiť, o čom budú pretekári informovaní. Inak sa preteká za každých podmienok.

Ubytovanie: Penzion Benátky,Topolčianska 1,921 01 Piešťany 0337721189

Informácie o preteku: Juraj Mrázik 0905623986