Prevádzkový poriadok

Od 9.4.2021 je na VN Striebornica povolený lov na plávanú a feeder.  Je povolené používať partikel, pelety, prachové krmivo a živé nástrahy.  V tomto období si rybár môže privlastniť na dennú povolenku 10ks pstruha.

 1. Rybárska sezóna začína 19.2. a do 1.5. platí pstruhový režim
 2. V pstruhovom režime sa je povolený lov na mušku,prívlač a lov kapra výhradne na boiles na ťažko.
 3. Vnadenie povolené iba boiles Prísny zákaz používať do 1.5. partikel,pelety , prachové krmivo a živé nástrahy.
 4. Je zakázamé loviť na feeder a plávanú.
 5. Denná povolenka 13Eur/muška,prívlač,kapor/ možnosť privlastniť 3 pstruhy,všetky ostatné druhy rýb sú celoročne hájené.
 6. Povolenie na 24hodinový lov 15Eur
 7. Povolenie na lov je neprenosné na inú osobu.
 8. Povolený je len lov metódou „chyť a pusť“ bez možnosti privlastnenia úlovku.
 9. Rybolov je možný non-stop. Sezóna je prispôsobená ročným obdobiam, hlavne jar, zima.
 10. Lov je povolený maximálne na 2 udice na jednu osobu opatrené jedným náväzcom,tretia udica povolená po dohode.
 11. Lov na prívlač alebo mušku -povolená jedna udica.
 12. Lov na jemnú techniku feeder,plávaná je zakázaný  výnimka iba povolenie na vychytavanie pstruha platné od 1.5.
 13. Zákaz lovu dravcov, s výnimkou pstruha.
 14. Zavážanie nástrah a krmiva nie je povolené,nie je povolené  vytyčovanie bójok.
 15. Kapra nad 15 kg hlásiť správcovi jazera.
 16. Návštevník je povinný používať veľký podberák a mokrú podložku s bočnou ochranou tzv.vanička,kolíska (možnosť požičania podložky)
 17.  Fotografovanie je povolené len nad podložkou max.1m a rybu je nutné čo najrýchlejšie pustiť späť do vody.
 18. Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, nesmie byť však zdravotne závadné, plesnivé, skysnuté a toxické.
 19. Na jazere je zakázané loviť z člna .
 20. Pri odchode z lovné miesta,je rybár povinný po sebe upratať .
 21. Návštevník je povinný zdržať sa hlučného správania, vykrikovania a obťažovania iných rybárov.
 22. Návštevníci sú povinní po sebe zanechať čisté miesto a všetky odpadky, vrátane cigaretových ohorkov zobrať so sebou.
 23. Správca alebo osoba ním poverená je oprávnená kontrolovať pri podozrení privlastnenia úlovku osobné veci a auto návštevníka za účelom nájdenia neprávom privlastneného úlovku. Návštevník je povinný mu túto kontrolu umožniť.
 24. Pri nedodržaní podmienok a pravidiel rybolovu je návštevník povinný okamžite revír opustiť a uhradiť spôsobené škody. V prípade odcudzenia úlovku bude na páchateľa podané trestné oznámenie PZ  a bude mu zakázaný prístup do revíru.
 25. Ak návštevníci nedodržiavajú podmienky a pravidlá rybolovu je druhý návštevník povinný ho na to upozorniť a pri opakovanom nedodržaní to nahlásiť správcovi 0905 623986.
 26.  Kúpanie v jazere je povolené len na vlastné riziko, a to len ak návštevník neruší a neobmedzuje ostatných rybárov.
 27. Používanie šampónov a mydiel je prísne zakázané.

Všetci návštevníci sú povinní správať sa tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a zdravie!