Memoriál Ladislava Mlynaroviča-pretek preložený na iný termín

Slovenský zväz športového rybolovu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

SZŠR v spolupráci s  Klubom prívlače Vás pozývajú na bodované preteky v LRU – prívlač

7.11. 2020

Memoriál Ladislava Mlynaroviča

Propozície pretekov

Maximálny počet 50 pretekárov

Termín konania: 7.11. 2020

Miesto konania: VN Striebornica

VN Striebornica sa nachádza v obci Moravany nad Váhom. Parkovanie vozidiel bude
na parkovisku pod VN Striebornica.

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku: Juraj Mrázik

Garant rady SRZ: Vlastimil Těšický

Hlavný rozhodca: Andrej Mrázik

Technický vedúci: Peter Klimovský

Bodovacia komisia: Pavol Kadlec, Juraj Václavík, Juraj Smatana

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi! 

Technické pokyny:

  • Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15. Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, platných súťažných pravidiel pre LRU – Prívlač a aktuálnych modifikácií pre rok 2020. Číslovanie bude jednoznačne označené v súlade so súťažnými pravidlami LRU – prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách.
  • Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm.
  • Brodenie je zakázané.

Pretekárska trať:

Trať je postavená na VN Striebornica. Hĺbka nádrže je 1 – 4 m v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou . Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku: Štáb preteku bude umiestnený pod VN Striebornica.

Výskyt rýb: Pstruh dúhový, potočný, zubáč, sumček americký, ostriež, jalec, úhor, kapor, pleskáč a ostatná biela ryba.

Náhradná trať: Nie je určená.

Bodovanie: ako na pstruhových vodách pri ulovení hodnotených rýb 1 ryba – bod, belička nad 20cm – 1 bod

Časový rozpis:

7.11. 2020

8:00 – 8:30 Nástup a otvorenie, kontrola účasti, odovzdanie bodovacích preukazov vylosovanie . Systém rotácie a rozhodovania oznámime na nástupe.

08:30 – 09:00 I. kolo

09:15 – 10:00 II. kolo

10:15 – 11:00 III. kolo

11:00 – 12:00 IV. kolo

12:15 – 13:15 V. kolo

13:20 – 14:20 prestávka – obed V. kolo

14:30 vyhlásenie výsledkov

Štartovné: 25,- € na osobu -Štartovné uhraďte na č.u..SK54 0900 0000 0002 8501 9660(platí sa na mieste)

Obed: pre pretekárov je v cene štartovného

Záverečné ustanovenia:

  • Pretekári ktorí mali uhradené štartovné na Striebornica Daiwa Spinning Cup 2020 a Memoriál Ladislava Mlynaroviča nemusia platiť štartovné bude im započítané z týchto dvoch pretekov, rozdiel im bude na mieste v hotovosti každému vyplatený.
  • Počet pretekárov je limitovaný.
  • Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
  • Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 31.10.2020 na info@striebornicaryby.sk
  • Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 31.10.2020.
  • Prihlášky posielajte na adresu: samela@vajak.sk
  • V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo preteky zrušiť, o čom budú pretekári telefonicky informovaní. Inak sa preteká za každých podmienok.

Ubytovanie: Penzion Benátky,Topolčianska 1,921 01 Piešťany 0337721189

Informácie o preteku: Vlastimil Těšický 0903 414 365

Juraj Mrázik 0905623986