Libra Lures Cup 2021

Libra Lures Cup I.

16.10.2021 Striebornica

SZŠR v spolupráci s Libra Lures SK/CZ Vás pozývajú na bodované preteky v LRU – prívlač

Termín konania: 16.10. 2021

Miesto konania: Jazero Striebornica za obcou Moravany nad Váhom, približne 4km od Piešťan.

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku –
Juraj Mrázik, Marek Okresa
Hlavný rozhodca –
Hupková Gabika
Technický vedúci: Vlastimil Těšický
Garant: Vlastimil Těšický

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi! 

Pretek bude v režime OTP.

Technické pokyny
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie pohárových pretekov, vydaných odborom pre športovú činnosť pri Rade SRZ.

Číslovanie sektorov bude jednoznačne označené v súlade s súťažnými pravidlami LRU -Prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách pre r. 2021.

Pretekárska trať:
Trať je postavená na VN Striebornica. Hĺbka nádrže je 1 – 4 m v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou . Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku :
Parkovisko pod jazerom Striebornica.

Výskyt rýb : Pstruh dúhový, potočný, zubáč, sumček americký, ostriež, jalec, úhor, kapor, pleskáč a ostatná biela ryba.

Náhradná trať:
Nie je určená.

Štartovné: 30€ na osobu

Obed: v cene štartovného

Časový rozpis:

6:30 – 7:30 Nástup pretekárov a otvorenie preteku, kontrola účasti pretekárov, odovzdanie bodovacích preukazov, vylosovanie
8:00 – 8:45 I. kolo preteku A
8:55 – 9:40 I. kolo preteku B
9:50 – 10:35 II. kolo preteku A
10:45 – 11:30 II. kolo preteku B
11:30 – 12:30 Obedná prestávka
12:30 – 13:15 III. kolo preteku A
13:25 – 14:10 III. kolo preteku B
14:20 – 15:05 IV. kolo preteku A
15:15 – 16:00 IV. kolo preteku B
17:00 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Ceny:

1. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 300€ + dres a šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

2. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 200€ + šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

3. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 100€ + šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

4. – 8. miestonástrahy Libra Lures

Záverečné ustanovenia:
Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 9.10.2021 na mail- info@striebornicaryby.sk

Štartovné uhraďte na č.u.: SK54 0900 0000 0002 8501 9660

Ubytovanie s raňajkami – penzión Benátky tel. 033/7721189, benatky@benatky.sk

Bližšie informácie o preteku:
Juraj Mrázik – 0905 623 986
Marek Okresa – 0914195005

V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť pretek, o čom budú pretekári informovaní na stránke Klub prívlače. Inak sa preteká za každých podmienok.
Preteku sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní pretekári.

Prajeme veľa úspechov!

*tento pretek nie je náhradou za Striebornica Spinning Cup 2021