Daiwa Spinning Cup 2020

V súvislosti s rozhodnutím Úradu Verejného Zdravotníctva zo dňa 9.3.2020 . Oznamujeme všetkým pretekárom , že pretek Daiwa Spinning Cup ,bude preložený na najbližší možný termín.

Daiwa Spinning Cup

Propozície preteku

 

Termín konania : 21.marec 2020

Miesto konania : Jazero Striebornica za obcou Moravany nad Váhom,približne 4km od Piešťan.

Organizačný výbor :

Riaditeľ preteku- Ing. Juraj Mrázik

Hlavný rozhodca -Hupková Gabika

Sektoroví rozhodcovia – Andrej Mrázik

Technický vedúci – Kozák Dušan

Bodovacia komisia : Mrázik,  Tešický,  Sámela

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie pohárových pretekov,vydaných odborom pre športovú činnosť pri Rade SRZ.

Číslovanie sektorov bude jednoznačne označené v súlade s súťažnými pravidlami LRU -Prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách pre r. 2020

Pretekárska trať:

Trať je postavená na jazere Striebornica. Hĺbka jazera je 1-5 m v mieste pretekárskej metrov.

V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno bolo cez zimu upravené a je čiastočne bahnité a čiastočne tvrdé, s malým množstvom veľkých skál. Brehy sú zarastené vegetáciou ojedinele. Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku :

Štáb preteku bude umiestnený pred hotelom Striebornica.

Výskyt rýb :

Pstruh dúhový a v malom množstve pstruh potočný a zubáč obyčajný ,ostriež..

Náhradná trať:

Nie je určená.

6:00 -7:30 Nástup pretekárov a otvorenie preteku  kontrola účasti pretekárov, odovzdanie bodovacích preukazov vylosovanie .

8:00-8,45 I. kolo preteku A

8,55-9,40 I. kolo preteku B

9,50 -10,35 II. kolo preteku A

10:45-11,30 II. kolo preteku B

11:30-12:30 Obedná prestávka

12:30-13,15 III. kolo preteku A

13,25- 14,10 III. kolo preteku B

14,20-15,05 IV. kolo preteku A

15,15-16,00 IV. kolo preteku B

17:00 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Štartovné :

Štartovné je 28,- Euro na osobu.

Obed : V cene štarovného

Ceny : Vecné ceny od fy. Daiwa

Záverečné ustanovenia :

Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť .Prihlášky do súťaže je potrebné podať do15.2.2019

na mail- info@striebornicaryby.sk

Štartovné uhraďte na č.u..SK54 0900 0000 0002 8501 9660

Organizačný Výbor bude akceptovať písomné aj telefonické prihlášky do súťaže s tým, že za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

Ubytovanie s raňajkami – penzion Benátky 13 Euro/osoba tel. 033/7721189, mail

benatky@benatky.sk

Bližšie informácie o preteku: 0905-623 986 Ing. Juraj Mrázik

V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť pretek, o čom budú pretekári informovaný na stránke klubu prívlače

Inak sa preteká za každých podmienok

Prajeme veľa úspechov