Libra Lures Cup 2021

Libra Lures Cup I.

16.10.2021 Striebornica

SZŠR v spolupráci s Libra Lures SK/CZ Vás pozývajú na bodované preteky v LRU – prívlač

Termín konania: 16.10. 2021

Miesto konania: Jazero Striebornica za obcou Moravany nad Váhom, približne 4km od Piešťan.

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku –
Juraj Mrázik, Marek Okresa
Hlavný rozhodca –
Pavol Kadlec
Technický vedúci: Vlastimil Těšický
Garant: Jaroslav Sámela

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi! 

Technické pokyny
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie pohárových pretekov, vydaných odborom pre športovú činnosť pri Rade SRZ.

Číslovanie sektorov bude jednoznačne označené v súlade s súťažnými pravidlami LRU -Prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách pre r. 2021.

Pretekárska trať:
Trať je postavená na VN Striebornica. Hĺbka nádrže je 1 – 4 m v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou . Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku :
Parkovisko pod jazerom Striebornica.

Výskyt rýb : Pstruh dúhový, potočný, zubáč, sumček americký, ostriež, jalec, úhor, kapor, pleskáč a ostatná biela ryba.

Náhradná trať:
Nie je určená.

Štartovné: 30€ na osobu

Obed: v cene štartovného

Časový rozpis:

6:30 – 7:30 Nástup pretekárov a otvorenie preteku, kontrola účasti pretekárov, odovzdanie bodovacích preukazov, vylosovanie
8:00 – 8:45 I. kolo preteku A
8:55 – 9:40 I. kolo preteku B
9:50 – 10:35 II. kolo preteku A
10:45 – 11:30 II. kolo preteku B
11:30 – 12:30 Obedná prestávka
12:30 – 13:15 III. kolo preteku A
13:25 – 14:10 III. kolo preteku B
14:20 – 15:05 IV. kolo preteku A
15:15 – 16:00 IV. kolo preteku B
17:00 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Ceny:

1. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 300€ + dres a šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

2. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 200€ + šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

3. miesto – poukážka na nákup v prívlačovom eshope Oukrofishing v hodnote 100€ + šiltovka Libra Lures + nástrahy Libra Lures

4. – 8. miestonástrahy Libra Lures

Záverečné ustanovenia:
Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 9.10.2021 na mail- info@striebornicaryby.sk

Štartovné uhraďte na č.u.: SK54 0900 0000 0002 8501 9660

Ubytovanie s raňajkami – penzión Benátky tel. 033/7721189, benatky@benatky.sk

Bližšie informácie o preteku:
Juraj Mrázik – 0905 623 986
Marek Okresa – 0914195005

V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť pretek, o čom budú pretekári informovaní na stránke Klub prívlače. Inak sa preteká za každých podmienok.
Preteku sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní pretekári.

Prajeme veľa úspechov!

*tento pretek nie je náhradou za Striebornica Spinning Cup 2021

Memoriál Ladislava Mlynaroviča

Slovenský zväz športového rybolovu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

SZŠR v spolupráci s  Klubom prívlače Vás pozývajú na bodované preteky v LRU – prívlač

7.11. 2020

Memoriál Ladislava Mlynaroviča

Propozície pretekov

Termín konania: 7.11. 2020

Miesto konania: VN Striebornica

VN Striebornica sa nachádza v obci Moravany nad Váhom. Parkovanie vozidiel bude
na parkovisku pod VN Striebornica.

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku: Juraj Mrázik

Garant rady SRZ: Vlastimil Těšický

Hlavný rozhodca: Andrej Mrázik

Technický vedúci: Peter Klimovský

Bodovacia komisia: Pavol Kadlec, Juraj Václavík, Juraj Smatana

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi! 

Technické pokyny:

  • Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15. Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, platných súťažných pravidiel pre LRU – Prívlač a aktuálnych modifikácií pre rok 2020. Číslovanie bude jednoznačne označené v súlade so súťažnými pravidlami LRU – prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách.
  • Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm.
  • Brodenie je zakázané.

Pretekárska trať:

Trať je postavená na VN Striebornica. Hĺbka nádrže je 1 – 4 m v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou . Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku: Štáb preteku bude umiestnený pod VN Striebornica.

Výskyt rýb: Pstruh dúhový, potočný, zubáč, sumček americký, ostriež, jalec, úhor, kapor, pleskáč a ostatná biela ryba.

Náhradná trať: Nie je určená.

Bodovanie: ako na pstruhových vodách pri ulovení hodnotených rýb 1 ryba – bod, belička nad 20cm – 1 bod

Časový rozpis:

7.11. 2020

8:00 – 8:30 Nástup a otvorenie, kontrola účasti, odovzdanie bodovacích preukazov vylosovanie . Systém rotácie a rozhodovania oznámime na nástupe.

08:30 – 09:00 I. kolo

09:15 – 10:00 II. kolo

10:15 – 11:00 III. kolo

11:00 – 12:00 IV. kolo

12:15 – 13:15 V. kolo

13:20 – 14:20 prestávka – obed V. kolo

14:30 vyhlásenie výsledkov

Štartovné: 20,- € na osobu (platí sa na mieste)

Obed: pre pretekárov je v cene štartovného

Záverečné ustanovenia:

  • Pretekári ktorí mali uhradené štartovné na Striebornica Daiwa Spinning Cup 2020 a Memoriál Ladislava Mlynaroviča nemusia platiť štartovné bude im započítané z týchto dvoch pretekov, rozdiel im bude na mieste v hotovosti každému vyplatený.
  • Počet pretekárov je limitovaný.
  • Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
  • Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 31.10.2020 na info@striebornicaryby.sk
  • Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 31.10.2020.
  • Prihlášky posielajte na adresu: samela@vajak.sk
  • V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo preteky zrušiť, o čom budú pretekári telefonicky informovaní. Inak sa preteká za každých podmienok.

Ubytovanie: Penzion Benátky,Topolčianska 1,921 01 Piešťany 0337721189

Informácie o preteku: Vlastimil Těšický 0903 414 365

Juraj Mrázik 0905623986